Daniel Dušek – Projekty

User-agents repo - github repozitář obsahující user-agent řetězece již předpřipravené v abstraktiních datových strukturách pro různé programovací jazyky. Stačí CTRL+C a CTRL+V do Vašeho programu. Momentálně jazyky: C#, JavaScript, JSON, python a Haskell.